Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Arctic Design Week 2022 raportti ja suunnitelma vuosille 2023-2024

ROIDno-2021-558

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkistrategia ja kaupunkibrändi korostavat Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital ja Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä.  Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon todentamiseksi.  Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 23.4.2019 § 25, että Arctic Design Week tapahtumalle myönnetään 60 000 euroa vuodelle 2020 ja 60 000 euroa vuodelle 2021.  Vuoden 2021 rahoitus varmistetaan vuoden 2020 ADW viikon jälkeen, kun tapahtumasta on raportoitu konsernijaostolle.  Elinvoimalautakunta päätti 25.2.2020 (§ 25) pidetyssä kokouksessaan, että Rovaniemen kaupunki myöntää 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week 2021 tapahtuman tuottamiseen.

Arctic Design Week toteutettiin 13. kerran 22.–28.3.2021 ja edellisen vuoden tapaan COVID-19 pandemian vuoksi verkkoympäristössä. Arctic Design Week 2021 tapahtuman raportti on liitteenä.

Arctic Design Weekin strategista kehittämistyötä ohjaa vuonna 2019 nimetty Advisory Board, joka koostuu kaupunkia, korkeakoulukonsernia ja elinkeinoelämää edustavista johtohenkilöistä. Advisory Boardin laatimien strategisten linjausten, pitkän aikavälin tavoitteiden ja vaikuttavien kehitystoimien pohjalta Advisory Board suosittelee Arctic Design Weekin pitkäjänteistä rahoituspäätöstä vuosille 2022–2024.  Vastaavan päätöksen on valmis tekemään myös Lapin Korkeakoulukonserni.   Päätöksellä varmistetaan ADW entistä vaikuttavampi kehitystyö palvelemaan kaupunkilaisten, kylien, elinkeinojen, kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden tarpeita.

Tapahtuman pitkäjänteisen kehittämisen vuoksi on tarkoituksenmukaista tehdä päätös tapahtuman toteuttamisesta vuosina 2022 - 2024.  Tapahtumaa on alustavasti suunniteltu toteutettavan Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelujen perusbudjetista 60 000 eurolla/vuosi.  Jatkorahoitussuunnitelma on liitteenä. Tapahtuman tuottamiseen haetaan rahoitusta lisäksi Lapin korkeakoulukonsernilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. 

Tapahtuman tuottaja Taina Torvela esittelee Arctic Design Week 2021 raportin kokouksessa ja esittelee alustavan suunnitelman vuosille 2022 – 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki myöntää vuosittaisen 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen vuosille 2022 - 2024.   Tapahtuman toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa Arctic Design Week tuottaja Taina Torvelaa ja kansainvälisten asioiden päällikkö Tuula Rintala-Gardinia.

Toimialajohtajan muutettu esitys

Rovaniemen kaupunki myöntää 60.000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen vuodelle 2022. Elinvoimalautakunta edellyttää tarkempaa toiminnan vaikutusten arviointia ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä ja tavoitteita vuodelle 2022 syyskuun loppuun mennessä.

 

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkistrategia ja kaupunkibrändi korostavat Rovaniemen asemaa arktisena pääkaupunkina. Rovaniemen kaupunki on rekisteröinyt tavaramerkin Arctic Design Capital ja Rovaniemen kasvuohjelmaan on kirjattu tavoite Arctic Design Capital tavaramerkin laajemman tunnettavuuden lisäämisestä.  Rovaniemen arktisen imagon kannalta on tärkeää, että kaupungissa luodaan arktista sisältöä imagon todentamiseksi.  Lisäksi Arctic Design Week on tärkeä yhteistyön vahvistaja Lapin yliopiston ja kaupunkikonsernin välillä.

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti 25.5.2021 § 87 kokouksessaan 60.000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen vuodelle 2022. Tapahtuman tuottamiseen on haettu rahoitusta lisäksi Lapin korkeakoulukonsernilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. 

Elinvoimalautakunta edellytti päätöksessä tarkempaa toiminnan vaikutusten arviointia ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä sekä tavoitteita vuodelle 2022 syyskuun 2021 loppuun mennessä.  Arctic Design Week – tapahtuman toiminnan vaikutusten arviointia ja tavoitteitta vuodelle 2022 esiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksen ajankohtaisissa asioissa 26.10.2021.

Advisory Boardin laatimien strategisten linjausten, pitkän aikavälin tavoitteiden ja vaikuttavien kehitystoimien pohjalta Advisory Board suosittelee Arctic Design Weekin pitkäjänteistä rahoituspäätöstä vuosille 2022–2024.  Vastaavan päätöksen ovat valmiita tekemään myös Lapin Korkeakoulukonserni sekä neljä pääpartneria.  Päätöksellä varmistetaan ADW entistä vaikuttavampi kehitystyö palvelemaan kaupunkilaisten, kylien, elinkeinojen, kulttuuri- ja luovan alan toimijoiden tarpeita.

Tapahtuman tuottaja Taina Torvela esittelee Arctic Design Week 2022 vaikuttavuusraportin kokouksessa ja esittelee alustavan suunnitelman vuosille 2023 – 2024.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä tiedoksi Arctic Design Week 2022 vaikuttavuusraportin, alustavan suunnitelman vuosille 2023-2024 sekä päättää tapahtuman jatkon rahoittamisesta.

Päätös

Lautakunta kuuli asiassa Arctic Design Week tuottaja Taina Torvelaa.

Toimialajohtajan muutettu esitys

Elinvoimalautakunta päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen 31.5.2022.

 

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Lautakunta piti kokoustauon klo 19.25. - 19.30 Taoun jälkeen puheenjohtaja kävi osallistujat läpi.

Tauon jälkeen kokoukseen liittyi vs. palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua klo 19.30.

 

Valmistelija

 • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Arctic Design Week on järjestetty Rovaniemellä 14 kertaa. Rovaniemen kaupunki on tarjonnut taloudellisesta tukea tapahtuman järjestämiseen koko tapahtumahistorian ajan. Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunta päätti 25.5.2021 § 87 kokouksessaan 60.000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen vuodelle 2022. Tapahtumalle on myönnetty vastaavaa tukea myös aikaisempina vuosina. Tapahtuman tuottamiseen on haettu rahoitusta lisäksi Lapin korkeakoulukonsernilta ja muilta yhteistyökumppaneilta. 

Elinvoimalautakunta edellytti päätöksessä tarkempaa toiminnan vaikutusten arviointia ja niistä vedettyjä johtopäätöksiä sekä tavoitteita vuodelle 2022 syyskuun 2021 loppuun mennessä.  Arctic Design Week – tapahtuman toiminnan vaikutusten arviointia ja tavoitteitta vuodelle 2022 esiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksen ajankohtaisissa asioissa 26.10.2021.

Tapahtuman strategisten linjausten, pitkän aikavälin tavoitteiden ja kehitystyön pohjaksi on suositeltavaa tehdä pitkäjänteinen rahoituspäätös vuosien 2023–2024 osalta.  

Tapahtuman tuottaja Taina Torvela esitteli Arctic Design Week 2022 vaikuttavuusraportin ja alustavan suunnitelman vuosille 2023 - 2024 elinvoimalautakunnan kokouksessa 3.5.2022 § 78. Tapahtuman budjetti vuodelle 2023 on 187 000 euroa, josta markkinointiin käytetään 85 000 euroa ja ohjelmiin/operointiin 65 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki myöntää 30 000 euron rahoituksen tapahtuman järjestämiseen vuodelle 2023. Tukea ei myönnetä, mikäli tapahtumaa ei voida järjestää. Tapahtuman toteutumisesta raportoidaan elinvoimalautakunnalle. Vuoden 2024 osalta Rovaniemen kaupunki ei myönnä tukea Arctic Design Weekin järjestämiseen. 

Elinvoimalautakunta suosittelee, että tapahtuman Advisory Board pohtii hankerahoituksen mahdollisuuksia tapahtuman järjestämiseksi. Lisäksi lautakunta suosittaa, että tapahtuman konseptia muutetaan niin, että tapahtuman järjestämisen tuotot kattavat järjestämisestä syntyvät kustannukset.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Nuorisovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja poistui tämän käsittelyn aikana klo 16.41.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila poistui tämän käsittelyn aikana klo 16.49.

Timo Lappalainen teki kokouksessa Sanna Konolan ja Meeri Vaaralan kannattamana ehdotuksen, että päätösehdotusta muutetaan seuraavasti: Rovaniemen kaupunki myöntää vuosittaisen 60 000 euron rahoituksen Arctic Design Week tapahtuman tuottamiseen vuosille 2023 -​ 2024. Tapahtuman toteutumisesta raportoidaan vuosittain.

Koska on tehty toimialajohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jota ei voida hyväksyä yksimielisesti, puheenjohtaja totesi, että on suoritettava äänestys.

Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat toimialajohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Lappalaisen esityksen kannalla vastaavat EI.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 JAA -ääntä ja 3 EI -ääntä, poissa 1. Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan esitys on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi. Sihteeri kirjasi Heikki Porasen JAA-äänen, jota ei saatu kirjattua sähköisessä äänestyksessä.

Sanna Konola ilmoitti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg poistui asian käsittelyn jälkeen klo 17.03.

Äänestystulokset

 • Kyllä 6 kpl 67%

  Heidi Alariesto, Pekka Lehto, Riikka Knuuti, Liisa Helin, Tuomo Hietala, Matti Henttunen

 • Ei 3 kpl 33%

  Sanna Konola, Meeri Vaarala, Timo Lappalainen

Tiedoksi

Palvelualuepäällikkö/elinkeinot ja työllisyys

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Elinvoimalautakunta

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.