Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Asukas- ja kylätoiminnan avustukset 2022

ROIDno-2021-4661

Perustelut

Rovaniemen kaupungin asukas- ja kyläyhdistyksille jaetaan avustuksia Rovaniemen kaupungin avustusperiaatteiden mukaisesti (kaupunginhallitus 8.11.21). Avustusten kuvauksen mukaan avustukset on jaettu viiteen eri kategoriaan käyttötarkoituksen mukaisesti: 1. toiminta-avustukset, 2. kohdeavustukset, 3. yhteistyö- ja palvelusopimuksiin perustuvat avustukset, 4. tapahtuma-avustukset sekä 5. tila- ja paikka-avustukset. Näistä 1. ja 2. kategoriaan sijoittuvien toiminta- ja kehittämisavustusten haku on auki huhtikuussa sekä kylä- että asukasyhdistyksille. Tila- ja paikka-avustusten osalta Rovaniemen kyläalueilla olevien kylätilojen vuokra-avustusten tarkoituksena on kattaa tasapuolisesti kyläläisten käytössä olevien tilojen käyttökustannuksia ja mahdollistaa sitä kautta kyläläisten aktiivinen toiminta ja kokoontumiset. Keskusta-alueilla toimiville asukasyhdistyksille tila- ja paikka-avustuksia ei ole erikseen määritelty.

Asukasyhdistykset voivat varata kokoustiloja maksutta Rovaniemen keskustassa sijaitsevasta Kansalaistalosta. Kansalaistalo on asukkaita ja yhdistyksiä varten tarkoitettu matalan kynnyksen kohtaamispaikka ja sen tilat ovat maksuttomia järjestöjen verkostossa toimiville järjestöille ja yhdistyksille. Maksullisista tilaisuuksista tilavuokra peritään. Järjestöjen verkostoon pääsee mukaan ilmoittautumalla. Kansalaistalo on perustettu yhteistyönä järjestöjen, Rovaniemen kaupungin ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen (STEA:n) tuella.

Rovaniemen kaupungin keskusta-alueella on asukasyhdistyksiä, jotka toimivat pysyväisluonteisissa tiloissa esimerkiksi varastointimahdollisuuden tms. takia. Yhdenvertaisuuden takaamiseksi näille keskusta-alueen asukasyhdistyksille pitäisi olla mahdollista saada toimitila-avustusta perusteltuihin vuokrakuluihin. Tuen suuruus olisi harkinnanvarainen ja perustuisi kohtuulliseen avustukseen asukasyhdistystä kohden. Avustus maksettaisiin asukastoiminnan määrärahojen puitteissa. Valmistelu viranhaltijapäätöksiä varten tehtäisiin alueellisten palvelujen toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää lisätä harkinnanvaraisen keskusta-alueen asukasyhdistyksen vuokra-avustuksen haettavaksi ajalle 6.-17.6.2022. Valmistelu palvelualuepäällikön viranhaltijapäätöksiä varten tehdään alueellisten palvelujen toimesta.
Vuokra-avustus maksetaan asukastoiminnan määrärahojen puitteissa kerran vuodessa ja jatkossa asukas- ja kyläyhdistysten toiminta- ja kehittämisavustushaun yhteydessä.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa hallintopäällikkö Samppa Määttää.

Elinvoimalautakunta päätti toimialjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.