Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Elinvoimalautakunnan talouden toteuma 1.1.-30.4.2022

ROIDno-2022-710

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi
  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 29.11.2021 § 469 hyväksymien vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) kohdan 5.1. mukaan:

”Lautakuntien ja kaupunginhallituksen tuloskorttien tavoitteiden etenemisestä ja toimenpiteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin kuukausittain kokousten yhteydessä.

Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja investointimäärärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. "

Elinvoimalautakunnan talouden toteuma on huhtikuun jälkeen -3,39 M€ (30,78 %). Talousarvion tasaisen toteuman mukainen tavoite on -3,67 M€ (33,33 %). Ero tasaiseen toteumaan on 0,28 M€.

Ruoka- ja puhtauspalvelut toimii nettoyksikkönä, jonka tavoitteena on nollatulos. Huhtikuun jälkeen Ruoka- ja puhtauspalveluiden talouden toteuma on +563 109 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Elinvoimalautakunnan, sekä Ruoka- ja puhtauspalveluiden talousraportin ajanjaksolta 1.1 - 30.4.2022.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Vs. palvelualuepäällikkö Hajnalka Kiss-Herttua poistui kokouksesta tämän käsittelyn jälkeen klo 15.37.

Tiedoksi

vt.konsernitalouspäällikkö, taloussuunnittelijat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.