Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ilmoitusasiat / Elinvoimalautakunta

ROIDno-2020-223

Perustelut

Rovaniemenen kaupunki

  • Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 62 / Uudistetun tietoturvan ja tietosuojan koulutusympäristön käyttöönotto kaupungin henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Kaupungin työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tulee suorittaa koulutus vuoden 2022 aikana. Ohje koulutuksen tekemiseen on lisätty luottamushenkilöiden chromelaitteiden etusivulla olevaan osioon sekä Lanssiin.
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 25.03.2022
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 06.04.2022
  • Eduro-säätiö, Suuntio-seminaarin osallistuminen 16.6.2022 klo 9 -16, Lapland Hotels Sky Ounasvaara.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa toimialajohtaja Jaakko Rantsia.

Elinvoimalautakunta päätti toimialajohtajan esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.