Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Puheenjohtaja totetaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja totetaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat.

Nimi Läsnä
kokous-huoneessa
Läsnä etäyhteydellä Poissa
Pj, Matti Henttunen x    
1. vpj Matti Huutola   x  
Heidi Alariesto   x  
Jani Köngäs     x
Heikki Poranen x    
Liisa Helin   x  
Meeri Vaarala   x  
Pekka Lehto x    
Riikka Knuuti   x  
Sanna Konola   x  
Timo Lappalainen x    
Tuomo Hietala x    
Susanna Junttila, kh:n pj.   x  
Henri Ramberg, kh:n edustaja   x  
Miikka Pihlaja, nuorisovaltuuston ed.     x
Jarno Saapunki, vammaisneuvoston ed.     x
Timo Eskelinen, vanhusneuvoston ed.   x  
Jaakko Rantsi, toimialajohtaja x    
Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö     x
Samppa Määttä, hallintopäällikkö x    
Jari Airaksinen, talouspäällikkö   x  
Hajnalka Kiss- Herttua, vs. palvelualuepäällikkö   x  
Tuula Rintala- Gardin, palvelualuepäällikkö     x
Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö   x  
Anne Puroaho, alueell. palvelujen päällikkö     x
Rauni Kenttälä, hallintosihteeri, sihteeri x    

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen yksimielisesti. 
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.