Elinvoimalautakunta, kokous 31.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuomo Hietala ja varalle Riikka Knuuti. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.6.2022.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Tuomo Hietala ja varalle Riikka Knuuti. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 6.6.2022. 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.