Elinvoimalautakunta, kokous 5.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Puheenjohtaja toteaa elinvoimalautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Elinvoimalautakunta hyväksyy, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat.

Läsnä kokoustilassa olivat puheenjohtaja Matti Henttunen ja sihteeri Nea Mustonen.

Etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat elinvoimalautakunnan jäsenet Heidi Alariesto, Jani Köngäs, Liisa Helin, Meeri Vaarala, Pekka Lehto, Riikka Knuuti, Timo Lappalainen, Tuomo Hietala ja varajäsen Hannu Tuisku.

Muista osallistujista etäyhteyden kautta kokoukseen osallistuvat kaupunginhallituksen edustaja Henri Ramberg, nuoriovaltuuston edustaja Miikka Pihlaja, vanhusneuvoston edustaja Timo Eskelinen, vammaisneuvoston edustaja Jarno Saapunki, talouspäällikkö Jari Airaksinen ja toimialajohtaja Jaakko Rantsi.

Poissa olivat 1. varapuheenjohtaja Matti Huutola, jäsen Sanna Konola, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa ja kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.