Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 194 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään työjärjestys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään työjärjestys

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kävi läpi osanottajat. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.