Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 195 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen:

Esitän, että jatkossa häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmän pöytäkirjat viedään nähtäville kaupungin verkkosivulle.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää tarkastaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Johtoryhmä päätti esityksen mukaisesti.