Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä, kokous 10.12.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 197 Toimielinten kokoukset 13.12.2021 lukien

ROIDno-2020-867

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Covid- 19 - taudin ilmaantuvuus (tapausta per 100 000 asukasta) Rovaniemen kaupungin alueella kasvaa. 14 vrk:n ilmaantuvuus ajalla 19.11.- 3.12. on 270. Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä on päätöksellään 3.12.2021 § 188 kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Rovaniemen kaupungin alueella kaikki järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Määräykset ovat voimassa ajalla 3.12.2021- 3.1.2022. Lisäksi häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä on 7.12.2021 § 192 päättänyt tilojen käytön perusteista.

Vaikka viranomaisten kokoukset, kuten kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoukset, eivät kuulu kokoontumisrajoitusten piiriin, Rovaniemen kaupunki voi omissa suosituksissaan ottaa huomioon koronatilanteessa ja kokoontumisrajoituksissa tapahtuneet muutokset.

Kaupunginsihteeri esittää häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmälle, että se suosittaa, että toimielimet noudattavat seuraavia toimiohjeita kokoontumisissaan:

 • toimielinten kokoukset tulee pitää mahdollisuuksien mukaan sähköisinä kokouksina,
 • kokouksia voidaan pitää tarpeen niin vaatiessa hybridikokouksina tai lähikokouksina, 
 • mikäli toimielin pitää hybridikokouksen tai lähikokouksen kokoustilassa
  • tila tulee valita niin, että kokoukseen osallistuvat voivat pitää kokoukseen saapuessaan ja kokoustilassa ollessaan riittävää turvaväliä (1-2 m), esimerkiksi auditorio. 
  • kokouksissa tulee noudattaa tarkkaa ja hyvää käsi- ja yskimishygieniaa ja
  • kokouksessa käytetään kasvomaskia,
  • noudatetaan muutoinkin THL:n ja OKM:n 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta,
 • toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä, hybridi- vai lähikokouksena.

Ohjeet tulevat voimaan 13.12.2021.

Liitteenä on sähköisen kokouksen päivitetty toimiohje.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä päättää kaupunginsihteerin esityksen mukaisesti.

Päätös

Johtoryhmä päätti esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi toimielimet