Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 201 Katsaus koronavirustilanteeseen

Perustelut

Katsaus koronavirustilanteeseen

  • riskienhallintapäällikkö Johanna Aho
  • ylilääkäri Eija Selkälä
  • ylilääkäri Markku Broas
  • toimialajohtajat Antti Lassila ja Jaakko Rantsi
  • viesintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela

 

 

Päätösehdotus

Merkitään katsaukset tiedoksi. 

Päätös

Riskienhallintapäällikkö Johanna Aho kävi läpi katsauksen.

Varautuminen turistien sairastumiseen ja eristämiseen Rovaniemellä:

  • Päätettiin, että  kaupunki varaa kolme tilaa yksityiseltä toimijalta kuukaudeksi ja että lisäksi selvitetään voidaanko kaupungin omista tiloista varata, kunnostaa ja varustaa 10 huonetta.
  • Asiasta tiedotetaan ruoka- ja puhtauspalveluille.
  • Johanna Aho toimii yhteyshenkilönä tilojan varustamisen osalta.
  • Tietohallintojohtaja selvittää onko tiloissa käytettävissä Wifi-yhteys.

 

Muut tarvittavat toimenpiteet:

Ylilääkäri Eija Selkälä kävi läpi koronatilannetta. Koulujen tartuntaketjut on saatu hyvin kuriin. Selkälän mukaan ei ole tarvetta koulujen tai harrastustoiminnan rajoituksiin.

Johtoryhmä kuuli ylilääkäri Markku Broasta. Tilanne on nyt Rovaniemellä tasaantunut eikä uusiin rajoituksiin koulujen ja harrastustoiminnan osalta ole tässä tilanteessa tarvetta. 

Johtorymä kuuli hallintolakimies Riitta Erolaa.

Johtoryhmä totesi, että annettujen asiantuntijakatsausten perusteella ei katsota tarpeelliseksi siirtyä etäopetukseen tai ottaa käyttöön laajempia rajoituksia harrastustoimintaan.

Tiedottaminen:

Viestintä- ja markkinointijohtaja Heini-Tuuli Onnela antoi oman tilannekatsauksen. 

Johtoryhmä merkitsi annetut katsaukset tiedoksi.