Häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtoryhmä, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 199 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Todetaan läsäolijat.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiiin läsäolijat. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.