Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 15.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Ajankohtaiset asiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto keskusteli ajankohtaisista asioista. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.24.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.