Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 15.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.​​​​

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.​​​​

 

Nimi

Läsnä

kokoushuoneessa

Läsnä

etäyhteydellä

Poissa

Pj. Maria-Riitta Mällinen

 

x

 

Vpj. Riku Tapio

 

x

 

Päivi Alaoja

 

x

 

Mari Ikonen

 

x

 

Miikka Keränen

 

x

 

Timo Tolonen

x

 

 

Ulla-Kirsikka Vainio

 

 

x

Antti Määttä

x

 

 

Eeva-Maarit Kujala

x

 

 

Hanna Haurinen

 

 

x

Paavo Aarnio

x

 

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.