Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 15.1.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Miikka Keränen, seuraavina vuorossa ovat Mari Ikonen ja Timo Tolonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alaoja ja Miikka Keränen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.