Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeen päivitys

ROIDno-2023-247

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paavo Aarnio, palvelussuhdepäällikkö, paavo.aarnio@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykyinen henkilöstökoulutuksen menettelytapaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. Toimintaympäristön ja työmarkkinoiden muutosten johdosta ohjetta on tarpeen päivittää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä ammatillisen- ja urakehityksen mahdollistaminen ovat vetovoimatekijöitä, jotka parantavat työnantajamielikuvaa työmarkkinoilla ja myös sitouttavat nykyistä henkilöstöä.

Merkittävimmät ohjeen päivitykset koskevat pitkäkestoista täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja koulutusstipendejä. Päivitetyssä ohjeessa ei ole rahallista ylärajaa työnantajan korvaamille pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen lukukausimaksuille ja muille kustannuksille. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen päivien lukumäärän vuosittainen yläraja on nostettu 12 päivään. Muutoksella halutaan mahdollistaa laajemmat täydennyskoulutuskokonaisuudet, joiden suorittamisesta kaupunki työnantajana pääsee hyötymään.

Oppisopimuskoulutuksen käyttöä on laajennettu palveluksessa jo olevan henkilöstön lisäksi uuden henkilöstön rekrytointiin sellaisissa tehtävissä, joissa koulutetun työvoiman saatavuus on heikko. Saatavuusongelma tietyillä aloilla on valtakunnallinen, ja siksi kaupungin on työmarkkinoilla menestyäkseen järkevää hyödyntää oppisopimusjärjestelmää.

Koulutusstipendin hakuaikaa on rajattu ja koulutuksen kestovaatimusta muutettu. Tarkoituksena on, että stipendejä myönnettäisiin ajantasaisemmin sellaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet opintoja kaupungin palveluksessa olon aikana.

Edellä mainittujen päivitysten lisäksi ohjeeseen on tehty pienempiä tarkennuksia ja muotoilun muutoksia.

Päivitettyn ohjeeseen liittyen on käyty kunnallisen pääsopimuksen 14 § 2. momentin mukainen paikallisneuvottelu 11.1.2023 ja ohje on käsitelty kaupungin johtoryhmän kokouksessa 17.1.2023. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen asia etenee henkilöstö- ja nimitysjaoston päätettäväksi. Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin mukaan henkilöstö- ja nimitysjaosto antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta osaltaan hyväksyy päivitetyn henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeen.

Päätös

Yhteistyötoimikunta kuuli asiassa palvelussuhdepäällikkö Paavo Aarniota.

Yhteistyötoimikunta osaltaan hyväksyi päivitetyn henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeen.

Valmistelija

Paavo Aarnio, palvelussuhdepäällikkö, paavo.aarnio@rovaniemi.fi
Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykyinen henkilöstökoulutuksen menettelytapaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. Toimintaympäristön ja työmarkkinoiden muutosten johdosta ohjetta on tarpeen päivittää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä ammatillisen- ja urakehityksen mahdollistaminen ovat vetovoimatekijöitä, jotka parantavat työnantajamielikuvaa työmarkkinoilla ja myös sitouttavat nykyistä henkilöstöä.

Merkittävimmät ohjeen päivitykset koskevat pitkäkestoista täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja koulutusstipendejä. Päivitetyssä ohjeessa ei ole rahallista ylärajaa työnantajan korvaamille pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen lukukausimaksuille ja muille kustannuksille. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen päivien lukumäärän vuosittainen yläraja on nostettu 12 päivään. Muutoksella halutaan mahdollistaa laajemmat täydennyskoulutuskokonaisuudet, joiden suorittamisesta kaupunki työnantajana pääsee hyötymään.

Oppisopimuskoulutuksen käyttöä on laajennettu palveluksessa jo olevan henkilöstön lisäksi uuden henkilöstön rekrytointiin sellaisissa tehtävissä, joissa koulutetun työvoiman saatavuus on heikko. Saatavuusongelma tietyillä aloilla on valtakunnallinen, ja siksi kaupungin on työmarkkinoilla menestyäkseen järkevää hyödyntää oppisopimusjärjestelmää.

Koulutusstipendin hakuaikaa on rajattu ja koulutuksen kestovaatimusta muutettu. Tarkoituksena on, että stipendejä myönnettäisiin ajantasaisemmin sellaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet opintoja kaupungin palveluksessa olon aikana.

Edellä mainittujen päivitysten lisäksi ohjeeseen on tehty pienempiä tarkennuksia ja muotoilun muutoksia.

Päivitettyn ohjeeseen liittyen on käyty kunnallisen pääsopimuksen 14 § 2. momentin mukainen paikallisneuvottelu 11.1.2023 ja ohje on käsitelty kaupungin johtoryhmän kokouksessa 17.1.2023. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen asia etenee henkilöstö- ja nimitysjaoston päätettäväksi. Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin mukaan henkilöstö- ja nimitysjaosto antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto hyväksyy päivitetyn henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeen.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.

Valmistelija

  • Paavo Aarnio, palvelussuhdepäällikkö, paavo.aarnio@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Nykyinen henkilöstökoulutuksen menettelytapaohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.11.2012. Toimintaympäristön ja työmarkkinoiden muutosten johdosta ohjetta on tarpeen päivittää. Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä ammatillisen- ja urakehityksen mahdollistaminen ovat vetovoimatekijöitä, jotka parantavat työnantajamielikuvaa työmarkkinoilla ja myös sitouttavat nykyistä henkilöstöä.

Merkittävimmät ohjeen päivitykset koskevat pitkäkestoista täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja koulutusstipendejä. Päivitetyssä ohjeessa ei ole rahallista ylärajaa työnantajan korvaamille pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen lukukausimaksuille ja muille kustannuksille. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuksen päivien lukumäärän vuosittainen yläraja on nostettu 12 päivään. Muutoksella halutaan mahdollistaa laajemmat täydennyskoulutuskokonaisuudet, joiden suorittamisesta kaupunki työnantajana pääsee hyötymään.

Oppisopimuskoulutuksen käyttöä on laajennettu palveluksessa jo olevan henkilöstön lisäksi uuden henkilöstön rekrytointiin sellaisissa tehtävissä, joissa koulutetun työvoiman saatavuus on heikko. Saatavuusongelma tietyillä aloilla on valtakunnallinen, ja siksi kaupungin on työmarkkinoilla menestyäkseen järkevää hyödyntää oppisopimusjärjestelmää.

Koulutusstipendin hakuaikaa on rajattu ja koulutuksen kestovaatimusta muutettu. Tarkoituksena on, että stipendejä myönnettäisiin ajantasaisemmin sellaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet opintoja kaupungin palveluksessa olon aikana.

Edellä mainittujen päivitysten lisäksi ohjeeseen on tehty pienempiä tarkennuksia ja muotoilun muutoksia.

Päivitettyn ohjeeseen liittyen on käyty kunnallisen pääsopimuksen 14 § 2. momentin mukainen paikallisneuvottelu 11.1.2023 ja ohje on käsitelty kaupungin johtoryhmän kokouksessa 17.1.2023. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen henkilöstö- ja nimitysjaosto käsitteli asiaa 13.2.2023 ja palautti asian valmisteluun. Jatkovalmistelussa on muutettu saadun evästyksen perusteella kohdan 3.1.1 toiseksi viimeistä kappaletta siten, että koulutettava sitoutuu olemaan työnantajan palveluksessa vuoden koulutuksen päättymisen jälkeen. Aiemmassa luonnoksessa sitoutumisajan kesto oli kaksi vuotta.

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin mukaan henkilöstö- ja nimitysjaosto antaa tarvittaessa virka- ja työehtosopimusten yleiset tulkintaohjeet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää hyväksyä liitteen mukaisen henkilöstökoulutuksen menettelytapaohjeen. Ohje tulee voimaan 17.4.2023.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Paavo Aarnio