Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Henkilöstöraportti 2022

ROIDno-2023-787

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paavo Aarnio, palvelussuhdepäällikkö, paavo.aarnio@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuotta 2022 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 201 henkilöllä. Vuoden aikana teetetyn työn määrä kasvoi koko kaupungissa 91 henkilötyövuodella. 

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 45,6 vuotta ja vuonna 2022 keski-ikä laski 45,1 vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 156,5 miljoonasta eurosta 164,4 miljoonaan euroon. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien määrä nousi yli 600 päivällä ja vastaavasti koulutuskustannukset nousivat n. 55 000 euroa.

Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden nousi 19 päivään (14,5 päivää vuonna 2021). Nousua oli huomattavan paljon erityisesti lyhyissä 1-7 päivän pituisissa sairauspoissaoloissa. Terveysperusteisten poissaolojen määrä kasvoi sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla toimialalla 36 %, elinvoimapalveluiden toimialalla 23 % ja konsernihallinnossa 22 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle vuoden 2022 henkilöstöraportin hyväksymistä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Paavo Aarnio, palvelussuhdepäällikkö, paavo.aarnio@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Johanna Aho, riskienhallintapäällikkö, johanna.aho@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuotta 2022 koskevaan henkilöstöraporttiin on koottu tunnuslukuja, jotka kertovat kaupungin henkilöstön tilasta, toiminnasta, tuloksista ja kustannuksista. Vuoden viimeisenä päivänä kaupunkiin palkallisessa tai palkattomassa työ- tai virkasuhteessa olleen henkilöstön määrä lukuunottamatta työllistettyjä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 201 henkilöllä. Vuoden aikana teetetyn työn määrä kasvoi koko kaupungissa 91 henkilötyövuodella. 

Henkilöstön keski-ikä vuonna 2021 oli 45,6 vuotta ja vuonna 2022 keski-ikä laski 45,1 vuoteen. Henkilöstökulut kasvoivat 156,5 miljoonasta eurosta 164,4 miljoonaan euroon. Ammatillisen henkilöstökoulutuksen päivien määrä nousi yli 600 päivällä ja vastaavasti koulutuskustannukset nousivat n. 55 000 euroa.

Sairauspoissaolopäivien (työpäivät) määrä henkilötyövuotta kohden nousi 19 päivään (14,5 päivää vuonna 2021). Nousua oli huomattavan paljon erityisesti lyhyissä 1-7 päivän pituisissa sairauspoissaoloissa. Terveysperusteisten poissaolojen määrä kasvoi sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialalla toimialalla 36 %, elinvoimapalveluiden toimialalla 23 % ja konsernihallinnossa 22 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää merkitä tiedoksi vuoden 2022 henkilöstöraportin.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Päivi Alaoja saapui kokoukseen etäyhteydellä kello 9.03 tämän asian käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

-