Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Ilmoitusasiat ja kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Puheenjohtaja Terhi Heikkilä toi esille 16.-17.5. pidettävän KT:n työmarkkinaseminaarin Lahdessa. Jaosto päätti esittää, että asia käsitellän kaupunginhallituksessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.12.