Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Terhi Heikkilä X    
Vpj. Susanna Junttila X    
Päivi Alaoja     X
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg   X  
Timo Tolonen   X  
Ulla-Kirsikka Vainio X    
Eeva-Maarit Kujala X    
Antti Määttä     X
Hanna Haurinen X    
Marja Marjetta X    


Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.