Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 17.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kunniamerkkiehdotukset 2023

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24