Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Ajankohtaiset asiat ja kokouksen päättäminen (lisäpykälä)

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Puheenjohtaja Terhi Heikkilä kertoi terveiset KT:n Lahdessa 16-17.5.2023 pidetystä työmarkkinaseminaarista.

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti pitää seuraavan kokouksen 19.6.2023 klo 14.00 alkaen. Lisäksi jaosto päätti, että seuraavaan kokoukseen kutsutaan pääsopijajärjestöjen pääluottamusmiehet kuultavaksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.27.