Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin / yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen vuosi 2023, toukokuun muutos

ROIDno-2023-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen virkanimike,
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet,
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja
 • jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista


Lisäksi henkilöstö- ja nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen virkanimike (liite 1.),
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet,
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja
 • jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista


Lisäksi henkilöstö- ja nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen virkanimike (liite 2.),
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä (liite 2.),
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet,
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista

 

Lisäksi henkilöstö- ja nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.

Valmistelija

Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto 13.2.2023 § 3 esittää kaupunginhallitukselle:

 • yhtiö- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä siten, että viranhaltijoiden kohdalla esitetään hallintosäännön mukainen virkanimike (liite 1.),
 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet,
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi ja
 • jokaiselta tytäryhteisön hallitukseen valittavalta edellytetään kaupungin ja tytäryhteisöiden yhteisesti hankkiman hallituskoulutuksen (Kauppakamarin HHJ-koulutus, FCG:n KHO-koulutus tai vastaava) suorittamista


Lisäksi henkilöstö- ja nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana.
   

Kaupunginhallitus täydentää henkilöstö- ja nimitysjaoston esitystä huomioimalla Domus Arctica säätiön hallituksen jäsenen eroilmoituksen ja hänen sijaan esitettävän edustajan nimeämisen, TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy yhtiökokousedustajan nimeämisen (Vastaava joukkoliikenneinsinööri) ja Korkalon jako- ja osakaskunnan hallituksen jäsenen nimeämisen. 

Päätös

Vt. konsernitalouspäällikkö osallistui kokoukseen asian käsittelyn ajan.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksityiskohtaisesti henkilöstö- ja nimitysjaoston esityksen seuraavilla muutoksilla.

Jäsenet hyväksyttiin liitteen mukaisesti seuraavin muutoksin:

 • Kiinteistö Oy Lappi Areena, Tiina Outila valittiin edellisten lisäksi hallitukseen

 • Rovakaira Oy, hallituksen jäseneksi valittiin Anna-Kaisa Teurajärvi Hanna Puhalaisen sijaan

 • TVV lippu-ja maksujärjestelmä Oy, yhtiökokousedustajaksi valittiin vastaava joukkoliikenneinsinööri Hannu Kumpula

 • Korkalon jako- ja osakaskunta, Jenni Saukkoriipi valittiin hallitukseen

 • Domus Arctica säätiö, Elina Holm valittiin hallitukseen Julia Nikusaaren tilalle

 • Eduro, Heidi Alatalo valittiin hallitukseen Mikko Lindroosin tilalle
   

Käsittelystä poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana yhtiöittäin seuraavat (HallintoL 28.1 §, 5 kohta, ao. yhtiön tai yhteisön hallituksen jäsen):

 • Napapiirin Residuum Oy, Pertti Lakkala

 • KAS-asunnot Oy, Eemeli Kajula

 • Lapin Ammattikorkeakoulu Oy, Ulla-Kirsikka Vainio

 • Kiinteistö Oy Korkalovaaran palvelu, Janne Sandgren

 • Rovaniemen Keskuspesula Oy, Terhi Heikkilä

 • Lapin liikunta ry, Mikkel Näkkäläjärvi

 • Korkalon jako- ja osakaskunta, Jenni Saukkoriipi

 • Veljes-sairaskotisäätiö, Riku Tapio
   

Liitteeseen tehdään seuraavat tekniset korjaukset.

 • Napapiirin Residuum Oy, Pertti Lakkala vpj

 • Kiinteistö Oy Lappi Areena,Veli Saarijärvi pj, Petri Keihäskoski vpj

 • Kiinteistö Oy Poropeukalo, Ilkka Rautio pj

 • Lapin Alueteatteriyhdistys ry, Riitta Liinamaa pj

 • Eduro, Reijo Sulasalmi pj ja Harri Haavisto vpj


Mikkel Näkkäläjärvi siirtyi etäyhteyteen kello 15.33. Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 14.29-14.46. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja piti nimenhuudon, kaikki olivat läsnä kokouksessa.

Valmistelija

 • Janne Sandgren, vt. konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen Kaupunginhallituksen 20.2.2023 § 64 päätöksen jälkeen tulleista hallitukseen nimettävien muutoksista. 

 • edustajille annettavista toimiohjeista yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä,

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Kiinteistö Oy Arctic Centren hallitukseen nimetään Mika Kansannivan sijaan Harri Haavisto ja Nina Teräksen sijaan Heidi Alatalo.

Lappica Oy:n hallitukseen nimetään Maria-Riitta Mällisen sijaan Terhi Heikkilä.

Päätös

Puheenjohtaja Terhi Heikkilä poistui kokouksesta esteellisenä ( HallintoL 28.1 § 1 kohta, osallisuusjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varapuheenjohtaja Susanna Junttila toimi puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Jaosto päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Vt. konsernitalouspäällikkö Janne Sandgren poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Esteellisyys

 • Terhi Heikkilä

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle