Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Terhi Heikkilä X    
Vpj. Susanna Junttila X    
Päivi Alaoja   X  
Miikka Keränen   X  
Henri Ramberg   X  
Timo Tolonen X    
Ulla-Kirsikka Vainio     X
Eeva-Maarit Kujala X    
Antti Määttä   X  
Hanna Haurinen X    
Janne Sandgren X    
Marja Marjetta X    


​​​​​​Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys hyväksyttiin.