Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Alaoja ja Henri Ramberg, seuraavina vuorossa ovat Miikka Keränen ja Timo Tolonen.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 30.5.2023.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Alaoja ja Henri Ramberg.