Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2022

ROIDno-2022-1079

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Työnantajalla on sairausvakuutuslain mukaan oikeus saada korvausta velvollisuudekseen määrätyn tai säädetyn työterveyshuollon järjestämisestä aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Korvaus haetaan Kansaneläkelaitokselta kuuden kuukauden kuluessa työnantajan tilikauden päättymisestä. Työnantajan tulee käsitellä korvaushakemusasiakirjat yhteistoimintamenettelyssä.Työsuojelun yhteistoimintaelimenä Rovaniemen kaupungissa toimii yhteistyötoimikunta.

Kustannukset, joista korvausta haetaan on yhteensä 2 140 657,46 euroa. Kustannukset jakautuvat seuraavasti:
- korvausluokka I / 1 105 778,84 euroa
- korvausluokka II /  1 034 878,62 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää merkitä tiedoksi työterveyshuollon korvaushakemuksen vuodelta 2022.

Päätös

Henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä esitteli asiaa jaostolle.

Jaosto merkitsi tiedoksi työterveyshuollon korvaushakemuksen vuodelta 2022 päätösehdotuksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

-