Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.​​​​

Nimi Läsnä
kokoushuoneessa
Läsnä
etäyhteydellä
Poissa
Pj. Maria-Riitta Mällinen      
Vpj. Riku Tapio      
Päivi Alaoja      
Mari Ikonen      
Miikka Keränen      
Timo Tolonen      
Ulla-Kirsikka Vainio      
Eeva-Maarit Kujala      
Antti Määttä      
Hanna Haurinen      
Oona Kurth      

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.​​​​

 

Nimi

Läsnä

kokoushuoneessa

Läsnä

etäyhteydellä

Poissa

Pj. Maria-Riitta Mällinen

 

x

 

Vpj. Riku Tapio

 

x

 

Päivi Alaoja

 

 

x

Reijo Jylhä

 

x

 

Mari Ikonen

 

x

 

Miikka Keränen

 

x

 

Timo Tolonen

 

x

 

Ulla-Kirsikka Vainio

 

x

 

Eeva-Maarit Kujala

 

x

 

Antti Määttä

 

 

x

Hanna Haurinen

 

 

x

Oona Kurth

 

x

 

Janne Sandgren

 

x

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.