Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokousedustajan valinta

ROIDno-2022-1911

Valmistelija

  • Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokous pidetään Rovaniemellä 30.10.2023 klo 10.

Esityslistan mukaan kokouksessa päätetään seuraavista varsinaisista asioista:

  • Tuloslaskelma ja tase 1.1.-31.8.2023
  • Talousarvio ja taloussuunnitelma 2024 – 2026 20
  • Sidonnaisuusrekisteri

Syysyhtymäkokoukseen on valittava Rovaniemen kaupungin edustaja ja annettavan edustajalle toimiohje.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Henkilöstö- ja nimitysjaosto tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtymä- ja vuosikokouksiin nimettävistä henkilöistä hallintosäännön (KV 19.6.2023, 29 §) mukaisesti. 

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päättää esittää Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaa. 

Jaosto päättää tarkistaa pöytäkirjan kokouksessa.

Päätös

Henkilöstö- ja nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että Ounastähti kehittämiskuntayhtymän syysyhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaksi nimetään Riku Tapio.
 
Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta kokouksessa.
 

Tiedoksi

Esitys kaupunginhallitukselle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.