Henkilöstö- ja nimitysjaosto, kokous 26.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Miikka Keränen ja Timo Tolonen, seuraavina vuorossa ovat Päivi Alaoja ja Mari Ikonen.

Päätös

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miikka Keränen ja Timo Tolonen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.