Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Työllisyyden vaikuttavuus 

Rovaniemen kaupungin työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivun koulutus 

  • Työllisyyden edistämisen kokonaisuus
  • Työllisyyspalvelujen kokonaisuus
  • Keskeiset mittarit ja tilastot
  • Vaikuttavuuden seurannan haasteet ja kehittämistarpeet
  • Työllisyyden kuntakokeilu

 

Nuorten hyvinvoinnin tilannekuva koulutus- ja opiskeluterveydenhuollon sekä etsivä nuorisotyön näkökulmasta

Hanna Koivula oppilaan tuen erityisasiantuntija / Vastaava koulupsykologi, oppilashuolto

Heli Heikkilä vs.palveluesimies, Perhe- ja sosiaalipalvelut koulu ja opiskelijaterveydenhuolto

Tero Rautio etsivänuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyö

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli oppilaan tuen erityisasiantuntija, vastaava koulupsykologi Hanna Koivulaa, vs. palveluesimies Heli Heikkilää ja etsivä nuorisotyöntekijä Tero Rautiota asiassa "Nuorten hyvinvoinnin tilannekuva koulutus- ja opiskeluterveydenhuollon sekä etsivä nuorisotyön näkökulmasta".

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Jäsen Rauno Rantaniemi saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.10.

Hanna Koivula, Heli Heikkilä ja Tero Rautio poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 16.17.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.