Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

  • HYTE-jaoston kevään kokoukset pidetään tiistaisin klo 14.00 seuraavasti: 2.2.2021, 13.4.2021, 18.5.2021
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosikello 2021 (liite 1)
  • Lapin hyvinvointiohjeman ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelma, lapset ja lapsiperheet (oheismateriaali)
  • Ehkäisevä päihdetyö Lapin aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2020 (oheismateriaali)
  • Kaupunginjohtajan päätös hyvinvointiryhmän kokoonpanon päivittämisestä 17.11.2020 § 106 (oheismateriaali)
  • Vaikuttamistoimielinten pöytäkirjat: nuorisohallitus 22.10.2020, vammaisneuvosto 23.10.2020, vanhusneuvosto 30.10.2020, nuorisovaltuusto 17.11.2020 (oheismateriaali)
  • Muistutus tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten suorittamisesta luottamushenkilöille vuoden 2020 loppuun mennessä

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.