Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 1.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat.

Varsinaisista jäsenistä läsnä kokoustilassa oli puheenjohtaja Sanna Karhu. Varsinaisista jäsenistä etänä osallistuivat 1. varapuheenjohtaja Hilkka Kotila-Martti, Jutta Aartola, Marianna Mölläri, Heikki Poranen, Rauno Rantaniemi, Kimmo Sihvola, Leif Wilenius ja Anitta Ylitörmänen. Varajäsenistä etänä osallistui Saara Hartzell. Lisäksi etänä osallistuivat nuorisovaltuuston edustaja Taru Tenhunen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala. 

Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, hallintosihteeri, sihteeri Nea Mustonen ja hallintosihteeri Marja Marjetta. Etänä viranhaltijoista osallistuivat erityisasiantuntija Riina Koskiniemi, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtonniemi ja palvelualuepäällikkö Merja Tervo.

Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.