Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa, ehkäisevän päihdetyön koordinointi  

Sanna Ylitalon koulutus asiasta.

Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -suunnitelma.

Palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander ikäihmisten palveluista esittelee asian.

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Rovaniemen kaupungissa

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli palvelualuepäällikkö Johanna Lohtanderia asiassa "Hyvää elämää ikääntyneenä 2025 -suunnitelma".

Kaupunginjohtaja kävi läpi katsauksessaan asiaa "Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö Rovaniemen kaupungissa".

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.

Jäsen Hilkka Kotila-Martti saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.33.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.