Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

  • Muistutus tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten suorittamisesta luottamushenkilöille. Koulutusten suorittamiseen on tarjolla teknistä tukea kaupunginvaltuuston auditoriossa tiistaina 27.10. klo 14.00 ja 17.11. klo 14.00. 
  • Seuraava hyte-jaoston kokous pidetään tiistaina 1.12.2020.
  • Hyte-ryhmän ja hyte-jaoston toiminnan vuosikello 2020-2021 (liite1)
  • Vaikuttamistoimielinten pöytäkirjat (oheismateriaali)

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.