Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja kävi läpi osanottajat. Varsinaisista jäsenistä kokoukseen etänä osallistuivat Hilkka Kotila-Martti, Marianna Mölläri, Heikki Poranen, Kimmo Sihvola, Riku Tapio ja Anitta Ylitörmänen. Lisäksi etänä osallistui kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala. Läsnä kokoustilassa olivat puheenjohtaja Sanna Karhu, varsinaiset jäsenet Jutta Aartola, Rauno Rantaniemi, Leif Wilenius sekä varajäsen Saara Hartzell. Lisäksi läsnä kokoustilassa oli nuorisovaltuuston edustaja Taru Tenhunen. Viranhaltijoista läsnä kokoustilassa olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, erityisasiantuntija Riina Koskiniemi, hallintosihteeri, sihteeri Nea Mustonen ja hallintosihteeri Marja Marjetta. Etänä viranhaltijoista osallistuivat palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtonniemi.

Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.