Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 15.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Rauno Rantaniemi. Seuraavana vuorossa on Kimmo Sihvola. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 22.9.2020.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Rauno Rantaniemi.

 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.