Banneri

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 18.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kävi keskustelun kokousaikatauluista ja päätti, että

  • jaosto kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.5.2020 klo 15.00
  • jaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistai-iltapäivisin
  • jaoston syksyn kokousajat päätetään erikseen.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.