Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

  • Vaikuttamistoimielinten pöytäkirjat: nuorisohallitus 8.12.2020, vanhusneuvosto 11.12.2020, vammaisneuvosto 18.12.2020 (oheismateriaali).

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.
 


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.