Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Perustelut

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

  • Seuraavan hyte-jaoston kokouksen ajankohdaksi esitetään syyskuu 15.9.2020. 
  • Tietosuoja- ja tietoturvakoulutusten suorittaminen luottamushenkilöille. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Seuraava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston kokous on tiistaina 15.9.2020 klo 14.00.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston jäsenet suorittavat tietoturva- ja tietosuojakoulutukset vuoden 2020 aikana.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.