Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 2.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Heikki Poranen. Seuraavana vuorossa on Rauno Rantaniemi. Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 9.6.2020.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heikki Poranen.

Jäsen Leif Wilenius saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 14.10.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.