Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

  • Vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston puheenjohtajien esittäytyminen
  • Valmistelussa olevia asioita:
    • Maahanmuuton ja ehkäisevän päihdetyön kartoitus
    • Yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto merkitsee tiedoksi katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Vanhusneuvoston puheenjohtaja Raija Kivilahti ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja Samu Nukarinen esittäytyivät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaostolle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä liittyen ehkäisevän päihdetyön ja maahanmuuton koordinoinnin sekä yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun tilanteeseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja merkitsi tiedoksi ajankohtaiset asiat.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.