Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Ilmoitusasiat

Perustelut

  • Jaoston kokouspäivät. Kahden kuukauden välein viimeisen viikon torstaina. Seuraava kokous 25.11.2021 klo 10.00.
  • Vaikuttamistoimielinten viimeisimmät pöytäkirjat oheismateriaalina. Pöytäkirjoihin voi tutustua myös Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla: Kaupunki ja päätöksenteko -> Päätöksenteko -> Esityslistat ja pöytäkirjat.
    • Nuorisohallitus 20.5.2021
    • Nuorisovaltuusto 2.9.2021

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston seuraava kokous pidetään 25.11.2021 klo 10.00.

Jaakko Lukkarila poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 12.27.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.