Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto, kokous 30.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että kokous pidetään sähköisenä kokouksena.

Puheenjohtaja kävi läpi osallistujat. Kaikki varsinaiset jäsenet olivat paikalla. Muut läsnäolijat olivat kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio, hallintosihteeri, sihteeri Nea Mustonen, palvelualuepäällikkö Merja Tervo, erityisasiantuntija Riina Koskiniemi, hallintopäällikkö Samppa Määttä, nuorisovaltuuston edustaja Jere Polvela, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila, nuorisovaltuuston puheenjohtaja Samu Nukarinen, vanhusneuvoston puheenjohtaja Raija Kivilahti, hallintosihteeri Marja Marjetta ja järjestelmäasiantuntija Kai Mursu.

Todettiin, että osallistujilla ääni- ja kuvayhteys toimivat ja sähköinen kokousjärjestelmä on käytössä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja työjärjestys hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.