Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1.Kuntoututuksen kilpailutus/ suunnittelija Merja Saarinen ja palveluesimies Sari Ahlsved

2. Koronatilannekatsaus/ sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi

3. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös

1. Merja Saarinen ja Sari Ahlsved kertoivat kuntoutuksen kilpailutuksesta.

2. Kaisa Kuusela kertoi koronatilannekatsauksen.

3. Sosiaali-ja terveysjohtaan ajankohtaiskatsaus

   - Hyvinvointilautakunnan kevään 2022 kokousaikataulun päivittäminen helmikuun, toukokuun ja kesäkuun osalta. Hyvinvointilautakunta päätti em. kokousajankohdat seuraavasti:
     16.2.2022 klo 13:00
     11.5.2022 klo 13:00
     22.6.2022 klo 13:00

4. Kaupunginhallituksen terveiset
5. Rovaniemen kaupungin kouluterveydenhoitajien kirje hyvinvointilautakunnalle
     

Hyvinvointilautakunta esittää, että terveydenhuollon koronatyön etulinjassa työskenteleville maksettaisiin kohtuullinen kertakorvaus.

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Hyvinvointilautakunta piti tauon kello 16:11-16:25.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.