Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Ilmoitusasiat

Perustelut

Aluehallintoviraston päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Rovalan Setlementti ry/ Palosalmi-koti

Aluehallintoviraston päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ mAihkio Oy

Aluehallintoviraston ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ mAihkio Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Mehiläinen Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 15 §:n mukainen päätös

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 7/2021: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2022

Sosiaali-ja terveysministeriön kuntainfo 8/2021: Toimeentulotuen perusosa 2022

Rovaniemen kaupunginhallituksen  29.11.2021 ote pöytäkirjasta §473: Hallintosäännön muuttaminen

 

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään sivistys-ja hyvinvointialan hallinnossa, Urheilukatu 5-7, 4 krs. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.