Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat  puheenjohtaja Marjo Rundgren, varsinaisista jäsenistä Ella Keski-Panula, Asko Peuraniemi, Erkki Virtanen, Jonna Parviainen, Kimmo Niukkanen, Petri Perttunen ja Tuomas Koskiniemi, kaupunginhallituksen edustaja Raija Kerätär, vanhusneuvoston edustaja Elli Laajala sekä viranhaltijoista sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, toimialajohtaja Antti Lassila sekä hallinnon assistentti Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat varsinaisista jäsenistä Päivi Alanne-Kunnari, Tuulikki Keskitalo ja Elina Korteniemi, lisäksi vammaisneuvoston edustaja Ari Geselle sekä viranhaltijoista hallintopäällikkö Risto Varis, palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela, palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander sekä kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Hyvinvointilautakunta päätti, että kohtaan §70 Ajankohtaiset asiat lisätään 4. Kaupunginhallituksen terveiset ja 5. Rovaniemen kaupungin kouluterveydenhoitajien kirje.

Hyvinvointilautakunta hyväksyi muutetun työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.