Hyvinvointilautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Tuulikki Keskitalon ja varalle Asko Peuraniemi.

Pöytäkirja on tarkastettava viimeistään 21.12.2021.  Pöytäkirja julkaistaan 22.12.2021 nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.rovaniemi.fi/päätöksenteko ja toimitetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuulikki Keskitalo ja varalle Asko Peuraniemen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.