Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1. Ikääntyneiden palveluketjuselvitys / Johanna Saarinen ja Ossi Jaatinen / Nordic Healthcare Group

2. Mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaraportti vuodelta 2021 / Lshp:n mt- ja päihdepalveluiden vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz

3. Lastensuojelun tilannekatsaus / perhe-ja sosiaalipalvelujen vs. palvelualuepäällikkö Kaisa-Maria Rantajärvi ja lastensuojelun palveluesimies Miia Virtamo

4. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ajankohtaiskatsauksen ja esittelyt tiedoksi.

 

Päätös

1. Ossi Jaatinen ja Johanna Saarinen esittelivät ikääntyneiden palveluketjuselvitystä.

2. Johanna Erholtz esitteli mielenterveys-ja päihdepalveluiden alueellisen yhdistymisen seurantaraporttia vuodelta 2021.

Hyvinvointilautakunta piti tauon klo 15:22-15:35.

3. Kaisa-Maria Rantajärvi ja Miia Virtamo esittelivät lastensuojelun tilannekatsausta.

4. Sosiaali-ja terveysjohtajan ajankohtaiskatsaus
   - Lapin sosiaali-ja terveysturvan syyspäivät 2022 Oloksella 15-16.9.2022.
    Hyvinvointilautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan jäsenet voivat osallistua syyspäiville. Ilmoittautuminen hyvinvointilautakunnan sihteerille.

 

Hyvinvointilautakunta merkitsi esittelyt ja ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.