Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että läsnä kokoushuoneessa ovat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Marjo Rundgren, varsinaiset jäsenet Ella Keski-Panula, Asko Peuraniemi, Kimmo Niukkanen, Petri Perttunen, Tuomas Koskiniemi, Jonna Parviainen, Maarit Simoska ja Erkki Virtanen sekä sosiaali-ja terveysjohtaja Tuulikki Louet-Lehtoniemi, toimialajohtaja Antti Lassila, hallintopäällikkö Risto Varis, talouspäällikkö Anu Äkäslompolo sekä  palvelualuepäälliköt Kaisa Kuusela, Johanna Lohtander, Kaisa-Maria Rantajärvi ja hallinnon assistentti Marika Ylipieti.

Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat hyvinvointilautakunnan varsinaiset jäsenet Elina Korteniemi ja Tuulikki Keskitalo sekä hallintoylilääkäri Outi Palmén sekä kaupunginhallituksen edustaja Päivi Alanne-Kunnari, nuorisovaltuuston edustaja Saika Hasnat, vanhusneuvoston edustaja Elli Laajala sekä vammaisneuvoston varaedustaja Pertti Ollonen.

Hyvinvointilautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyi työjärjestyksen.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.