Hyvinvointilautakunta, kokous 22.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Palvelualuepäällikkö Ikäihmisten palvelut
Hankintapäätös:
§ 80 Ikäihmisten palvelujen palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Kotihoito Ulpukka Oy, 06.05.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 79 Lähihoitajan toimen täyttäminen/71858024, 04.05.2022
§ 82 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493201, 09.05.2022
§ 83 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493070, 09.05.2022
§ 84 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493186, 09.05.2022
§ 85 Rovatiimin kotihoidon vs. palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen määräaikaisesti, 10.05.2022
§ 87 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493175, 10.05.2022
§ 88 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/64915005, 13.05.2022
§ 91 Kotihoidon organisaatiomuutos 16.5.2022 alkaen, 17.05.2022
§ 92 Päivätoiminnan palveluvastaavan varahenkilön nimeäminen/20405031, 18.05.2022
§ 93 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/71858044, 18.05.2022
§ 95 Nimikkeen muuttaminen / 73311003, 18.05.2022
§ 96 Laitoshuoltajan toimen täyttäminen/25410006, 24.05.2022
§ 97 Virantoimistusvelvollisuuden muuttaminen/22820004, 24.05.2022
§ 98 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493210, 24.05.2022
§ 99 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490092, 25.05.2022
§ 101 Palveluvastaavan viran täyttäminen/37910001, 31.05.2022
§ 102 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493230, 02.06.2022
§ 103 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493229, 02.06.2022
§ 104 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493228, 02.06.2022
§ 105 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493227, 02.06.2022
§ 106 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493226, 02.06.2022
§ 107 Lähihoitajan toimen täyttäminen/73493225, 02.06.2022
§ 109 Hoivaosasto 2:n palveluvastaavan nimeäminen määräajaksi/46490112, 02.06.2022
§ 110 Virkavaalin vahvistaminen/22820001,46490013, 07.06.2022
§ 112 Lähihoitajan toimeen vakinaistaminen/73493200, 08.06.2022
§ 113 Palveluvastaavan toimen täyttäminen/46490010, 14.06.2022

Palvelualuepäällikkö Perhe- ja sosiaalipalvelut
§ 65 Virkavaalin vahvistaminen/Perhe- ja sosiaalipalvelut, 11.05.2022
§ 67 Virkavaalin vahvistaminen/36660042, 20.05.2022
§ 70 Tehtävien määräaikainen muuttaminen/48390044, 30.05.2022
§ 71 Vastaavan ohjaajan viran täyttäminen/36660023, 30.05.2022
§ 72 Palveluvastaavan viran täyttäminen/75121007, 31.05.2022
§ 76 Perheoikeudellisten palvelujen vs. palveluesimiehen sijaisjärjestelyt/26180002, 07.06.2022
§ 77 Asiakassihteerin toimen täyttäminen/54780002, 08.06.2022
§ 78 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen/48390056, 09.06.2022
§ 80 Virkavaalin vahvistaminen/48390050, 13.06.2022

Palvelualuepäällikkö Terveydenhuolto
Hankintapäätös:
§ 61 Työnohjaus vuodelle 2022 / esihenkilöt terveyspalvelut, 06.06.2022
§ 63 Suun terveydenhuollon henkilöstövuokraus suorahankintana, 14.06.2022
Henkilöstöpäätös:
§ 44 Kouluterveydenhuollon vastuuhoitajan nimeäminen määräajaksi/52975056, 06.05.2022
§ 45 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975056, 06.05.2022
§ 46 Opiskeluterveydenhuollon vastuuhoitajan nimeäminen määräajaksi/73821001, 06.05.2022
§ 47 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975061, 10.05.2022
§ 48 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490181, 13.05.2022
§ 49 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490074, 13.05.2022
§ 50 Terveyskeskusavustajan toimi/53042026, 16.05.2022
§ 51 Terveyskeskusavustajan toimen täyttäminen/53042025, 16.05.2022
§ 52 Sairaanhoitajan toimen sijaisuus/53042008, 16.05.2022
§ 53 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/53080003, 20.05.2022
§ 55 Sairaanhoitajan toimen täyttäminen/46490177, 24.05.2022
§ 56 Suuhygienistin toimeen vakinaistaminen/74617009, 25.05.2022
§ 57 Suuhygienistin toimeen vakinaistaminen/74617010, 25.05.2022
§ 59 Terveydenhoitajan toimeen vakinaistaminen/52975045, 31.05.2022

Sosiaali- ja terveysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 41 Terveydenhuollon avovastaanoton palveluiden hankinta / jatko ajalle 1.5. - 31.5.2022, 17.05.2022
§ 42 Lastenpsykiatrin työpanoksen hankinta perheneuvolaan 2022 - Terveystalo Oy, 07.06.2022
Muu päätös:
§ 43 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintarenkaaseen liittyminen / Imuejektorit ja virtausmittarit, 10.06.2022

Tietohallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 10 Hankintapäätös Infonäytöt, itseilmoittautumisautomaatit sekä mobiili-ilmoittautuminen / option käyttöönotto, 01.06.2022

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
§ 18  Puitejärjestely -Henkilökohtaisen avun palvelut, 18.05.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Marjo Rundgren.

Hyvinvointilautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, että hyvinvointilautakunta ei käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin päätöksiin. Hyvinvointilautakunta toteaa, että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. 

Päätöksiä koskevia pjöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6011 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma-pe klo 8:00-16:00).

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan ja puheenjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.