Hyvinvointilautakunta, kokous 25.4.2024

§ 36 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisiin ja valmistelussa oleviin asioihin:

 • Talouskatsaus
 • Hyvinvointilautakunnan seminaarin 12.4.2024 yhteenveto
 • Rovaniemen Palloseuran tilannekatsaus
 • Ounasvaaran stadionin kehittäminen ja rullarata
 • Kuntien yhteinen kannanotto koskien kuntien liikuntaolosuhteiden kehittämistä ja kansalaisten liikuttamista 
 • Liikunnan TEA-viisarikysely avattu
 • Työikäisten liikuntakysely
 • Terve Suomi- kyselyn kuntakohtaiset tulokset
   

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedoksi.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi palvelualuepäällikön esityksen.

Jonna Leppiaho poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14:04.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.